Welcome to Internationella Engelska Skolan Sundbyberg

A safe and calm environment where teachers can teach and students can learn.

 

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal
IES Sundbyberg

Information om intag till HT 2019

Vi har startat upp antagningsprocessen till nästkommande läsår, 2019/2020. Vi planerar att ta in elever i årskurs 4-7. Vi planerar inte att öppna upp för årskurs 8-9 i år. Antagningsprocessen kommer att pågå under våren/sommaren tills alla platser är fyllda. Om ni har några frågor, vänligen läs mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...