School Blog

Från rektorn

Survey results

98% of IES Sundbyberg parents recommend our school to other parents!

We have received the results from the IES survey to parents, staff and students and we have really nice results to be proud of. Thank you all for your hard work and support.

Next school year we will open up for classes 4-7 and have a total of 16 classes. When the school is fully expanded we will be a 4-9 school.

Från rektorn

Resultat från Skolenkäten

Vi har nu fått ta del av resultaten från Skolenkäten som Skolinspektionen skickade ut under hösten 2018.

Vi kan stolt meddela att vi nått mycket goda resultat och önskar tacka vår personal, elever och föräldrar som deltog i enkäten. 
Tack för att ni är med och bidrar till vår verksamhet! 

 

Internationella kvinnodagen

IES Sundbyberg

I fredags förra veckan, den 8:e mars, så arrangerades en tipspromenad för eleverna här på skolan för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen. 

Grattis till vår vinnare som svarade rätt på 8 av 10 frågor! 

Från rektorn

Information om intag till HT 2019

IES Sundbyberg

Vi har startat upp antagningsprocessen till nästkommande läsår, 2019/2020. Vi planerar att ta in elever i årskurs 4-7. Vi planerar inte att öppna upp för årskurs 8-9 i år. Antagningsprocessen kommer att pågå under våren/sommaren tills alla platser är fyllda. Om ni har några frågor, vänligen läs mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Sidor