Livet i IES Sundbyberg

Internationella Engelska Skolan Sundbyberg öppnade den 22 augusti 2018 med elever i årskurs 4 och 5. Vi har i dagsläget elever från årskurs 4 till 8 under läsåret 2020/2021. Vi planerar att växa i ytterligare ett år tid innan vi nått full skala med elever från årskurs 4 till 9. 

Intaget av elever till Ht 2021 påbörjas i januari 2021. Vi tar endast in elever i tur och ordning enligt vår kölista. Vi uppmanar vårdnadshavare att kontrollera att ni har uppdaterat era kontaktuppgifter i ansökan så att vi kan komma i kontakt med er. Vårt officiella erbjudande om plats kommer att skickas ut med post. Vänligen notera att erbjudandet om plats endast gäller under svarstiden som tydligt framgår i dokumentet. Om vi inte mottagit ett svar innan sista svarsdagen kommer vi att gå vidare med intaget och erbjuda platsen till den elev som står näst på tur i vår elevkö. 

INTAG TILL HÖSTTERMINEN 2021
Årskurs 4 - 5 nya klasser, 160 elever
Årskurs 5 - fyllnadsintag
Årskurs 6 - fyllnadsintag
Årskurs 7 - fyllnadsintag
Årskurs 8 - fyllnadsintag
Årskurs 9 - fyllnadsintag

Vi har idag 32 elever i varje klass. Intaget pågår tills samtliga platser är fyllda. Vår introduktionsdag är planerad till maj 2021 och det är endast inbjudna elever och föräldrar som är välkomna. Under denna dag kommer nya elever kunna ta del av information om IES Sundbyberg, samt träffa våra lärare och övrig personal. Vi kommer också att arrangera aktiviteter för eleverna så att de kan bekanta sig med hur vi arbetar här på IES Sundbyberg. 

I januari påbörjar vi rekryteringsprocessen av nya lärare och övrig personal. Samtliga tjänster kommer att finnas på IES Careers. Om du är intresserad av att arbeta hos oss, vänligen skicka din ansökan till: recruitment.sundbyberg@engelska.se

Vi ser mycket fram emot nästa skolår! Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Vänligen,

Ms Kinberg